Search
Coauthors
Jianping Chen 0 protocol

Xiaoxiang Tan 0 protocol

Kaili Xie 0 protocol

Hehong Zhang 0 protocol

Hengmu Zhang
  • Zhejiang Academy of Agricultural Sciences
  • 1 Author merit

Education

PhD, Zhejiang University, China, 2001

Current position

Prof, Institute of Virology and Biotechnology, Zhejiang Academy of Agricultural Sciences, China

Publications

  1. https://www.researchgate.net/profile/Heng_Mu_Zhang